Valódi és ál-tekintélyek

A modern világ egyik legnagyobb tragédiája, hogy a tömeg ellenállhatatlan késztetést érez arra, hogy egóját minden kontroll nélkül szabadon engedve, egy félreértelmezett lázadás keretében viseljen hadat a tekintélytisztelet ellen, akkor, ha az valós alapokon nyugodna és mindemellett tiszteljen olyan ál-tekintélyeket, melyek jobb korokban ki sem alakulhattak volna. Ezzel a jelenséggel kapcsolatban írta le gondolatait fővárosi tagunk.